x

Hlavní navigace

Co je Fusion? Aktuality Průběh zkoušky Merch

Co je Fusion?

Fusion je moderní pěvecký sbor s kapelou. Hudebně je zaměřený na pop a rock a je určen teenagerům 13 – 20 let. Kromě samotného zpěvu mají členové možnost navrhovat písně, podílet se na jejich aranžování a dirigování, mohou se naučit hrát na různé hudební nástroje a zahrát si v kapele. Součástí vystoupení bývá i tanec nebo krátké divadlo – vše v režii a obsazení členů Fusion. Během roku Fusion pořádá koncerty pro rodiče, školy a širokou veřejnost. Nehudebně nadaní mají ve Fusion možnost se podílet na multimediální tvorbě (foto, video, grafika) nebo připravovat další aktivity Fusion (hry, talk shows, víkendové výjezdy, letní kempy). Fusion je otevřen všem bez ohledu na jejich umělecké schopnosti, protože nabízí mnoho příležitostí, jak se zapojit.

Mladí lidé spolu


Fusion neklade důraz jen na hudbu, je zde prostor pro osobní růst a rozvíjení vztahů, které jsou pro mladé lidi tolik důležité. Na zkouškách sboru studenti hrají hry, účastní se talkshow a diskusí o tématech, která je zajímají. Při tom všem samozřejmě vzniká spousta legrace.

Na zkouškách sboru míváme také krátká zamyšlení, která se týkají etických témat, křesťanství, textů zpívaných písní nebo jiných aktuálních otázek. Je na každém, co si z těchto zamyšlení vezme, nikoho do ničeho nenutíme. Vedoucí Fusion jsou křesťané, ale Fusion je "pro všechny". Chceme, aby Fusion byl místem, kde se mohou lidé setkávat bez ohledu na své přesvědčení, aby byli schopni jeden druhého vyslechnout a navzájem se přijímat.

Na každé akci Fusion je přítomen dospělý vedoucí. Konzumace alkoholu či jiných návykových látek není dovolena. Prostory, kde probíhají setkání Fusion, jsou nekuřácké.

Zkoušky sboru


Zkoušky sboru probíhají pravidelně každou středu od 17:00 do 19:00 v kinosále na ZŠ Svážná. Na každé zkoušce je připraveno občerstvení, které přinesou dobrovolníci z řad rodičů a kamarádů. Zkoušky jsou přístupné pro veřejnost.

Workshopy


Obvykle dvakrát ročně probíhají workshopy, tj. minikurzy, ve kterých se účastníci mohou naučit základům hry na hudební nástroje, podílet se na taneční nebo dramatické tvorbě, aranžování písní, dirigování, zpracování fotek, videa apod.

Workshopy nejsou uměleckou školou, jsou zaměřeny na přípravu studentů na vystoupení, tj. zahrát / zazpívat / zatančit v 1-2 písních. Rozsah je 8 až 9 setkání - nemohou proto pokrýt potřeby výuky hudebních nástrojů či zpěvu tak, jak probíhá v ZUŠ.

Další akce


Kromě zkoušek a koncertů jezdíme také 1x až 2x ročně na víkendové akce, účastníme se veřejných akcí pořádaných MČ Nový Lískovec nebo statutárním městem Brnem a v létě pořádáme týdenní kemp. Aktuální akce naleznete na stránce Aktuality.

Kde všude je Fusion a kdo ho organizuje?


Fusion je evropským projektem. Mimo naši republiku vznikl celkem ve 26 evropských městech na území Bulharska, Estonska, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. V ČR působí mimo Brno ve 13 dalších městech.

Fusion v Brně organizuje zapsaný spolek Evangelikální společenství. Na celostátní úrovni jej zastřešuje Křesťanská akademie mladých. Finančně je projekt podporován dobrovolnými dárci a prostředky z veřejných dotací. Chceme zde vyjádřit vděčnost za podporu, kterou nám poskytuje Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec a vedení ZŠ Svážná. Díky této podpoře vzniklo v Novém Lískovci místo, kde mohou mladí lidé tvořivě a smysluplně trávit volný čas a současně rozvíjet svou osobnost.

Přihlášky


Pokud student uvažuje o účasti ve Fusion, může se zdarma zúčastnit tří zkoušek. Na další zkoušce už vyžadujeme písemné přihlášení. Přihlášku je možné získat na zkouškách sboru. Členský příspěvek činí 1000,- na školní rok (nebo 500,- na půl roku).